Esto solo lo arreglamos con Coca-Cola

Compareu aquest video:

amb aquest:

El primer pagat per un think tank d’empreses. El segon directament per Coca-Cola.
El missatge exactament el mateix:
“Deixa de preocupar-te per la crisi, la crisi es una qüestió d’actitud, si ets positiu (i consumeixes) tant hi fa que no tinguis casa, sou o salut”.
A algú encara li queda algun dubte que la publicitat es una eina política? Que Coca-Cola (o Bankia o Mercadona o qui sigui) es un element tant important en la nostra vida com ho pot ser qualsevol govern? Que mentre no els votem (perdó, botem) a tots això ni es democràcia ni es res?
Quan Coca-Cola fa la feina bruta de l’estat i al revés no es pot dir que visquem en democràcia

</arenga>

Anuncis